ประวัติ อาจารย์ทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ์

ทรงศักดิ์   ประทุมสินธุ์

ทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ์ (3 ธันวาคม พ.ศ. 2498 - ) นักดนตรีอีสาน เป็นผู้ที่นำโหวดซึ่งเป็นของเล่นสำหรับเด็กเลี้ยงควาย มาประดิษฐ์ให้เป็นเครื่องดนตรี และใช้เล่นประสมวงกับวงดนตรีพื้นบ้านอีสานอย่างกลมกลืน

ประวัติ
ทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ์ เกิดที่ บ้านเลขที่ 1 หมู่ 2 ตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นบุตรของ นายใส ประทุมสินธุ์ และ นางกองสี ประทุมสินธุ์ เป็นบุตรคนที่ 2 จากบุตร - ธิดา 8 คน และสมรสกับ นางดุษฏี ประทุมสินธุ์ มีบุตร 2 คน คือ นายชัชวาลย์ ประทุมสินธุ์ และ นายชาญยุทธ ประทุมสินธุ์


การศึกษา

  • พ.ศ. 2509 จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหนองพอก อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
  • พ.ศ. 2535 จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
  • พ.ศ. 2548 ปริญญาบัตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

การทำงาน


ผลงาน/เกียรติประวัติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น