โน็ตเพลงโหวตพื้นฐาน

ลายโปงลาง

จังหวะช้า

----
---มฺ
-ซฺ-ลฺ
-ซฺ-ลฺ
----
---
-ดฺ-ลฺ
-ซฺ-ลฺ
----
---ดฺ
--
--
----
----
--
--
----
---
--
--
----
---รํ
-ดํ-
--
---
---
--
--
----
---ดฺ
--
--
---
---
--
--
----
---ดฺ
--
--
----
--
-ดฺ-ลฺ
-ซฺ-ลฺ
-ดฺ-รฺ
--
-ดฺ-ลฺ
-ซฺ-ลฺ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น