ขั้นตอนรูบแบบการสอน

1.เตรียมแผนการสอนให้เป็นระบบและจัดคู่มือการเล่นโหวตพื้นฐาน
2.จากนั้นก็พานักเรียนเข้าสู่เนื้อหา   ให้นักเรียนรู้จักประวัติความเป็นมาของโหวต  โหวตมีลักษณะเป็นอย่างไร  พร้อมทั้งจัดเตรียมโหวตมาให้นักเรียนดู
3.จากนั้นก็พานักเรียนเรียนรู้เรื่องตัวโน๊ตของโหวต  ว่าแต่เสียงเป็นอย่างไร
4.เมื่อนักเรียนเรียนรู้และเข้าใจเรื่องของตัวโน๊ตอย่างท่องแท้แล้ว  แล้วก็เริ่มพานักเรียนเล่นเพลงง่ายๆพื้นฐานๆ  ไปพร้อมกับคู่มือการเล่นโหวตและ สือวิดีโอ เช่น Youtube เพื่อให้นักเรียนได้ใจมากยิ่งขึ้น และยังได้เทคนิคเล็กๆน้อยๆ นำมาปรับใช้ในการเล่นโหวตได้
5.เมื่อสามารถเล่นเป็นเพลงได้แล้ว  ก็จัดให้มีการสอบ  เพื่อให้นักเรียนได้ทดสอบความรู้ ความสามารถเล่นโหวตของตัวเอง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น