จุดประสงค์การเรียน

จุดประสงค์การเรียน


1.ให้ผู้เรียนได้รู้จักกับดนตรีพื้นบ้าน  อย่างเช่นโหวต  ว่าโหวตมีลักษณะอย่างไร  และรู้จักวิธีการเล่นโหวต
2.ให้ผู้เรียนได้รู้จักศิลปินที่เชียวชาญทางด้านโหวต อย่างเช่น อาจารย์ทรงศักดิ์   ประทุมสินธุ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น